Als hulpverlener ga ik altijd heel erg uit van de kracht van de ander. Iemand is goed zoals die is, de huidige situatie is het vertrekpunt. Met een praktisch plan en haalbare doelen kijken we samen hoe we die kracht kunnen verstevigen. Openheid, toegankelijkheid en een gezonde dosis humor zijn daarbij een goede ondersteuning!

Aanpak & visie

Als mens zijn we allemaal onderdeel van een netwerk. Je achtergrond, de relatie met je ouders en gebeurtenissen in het verleden hebben allemaal invloed op je huidig functioneren. Een belangrijke reden om tijdens een behandeling niet alleen naar de situatie of persoon te kijken, maar daarbij meerdere factoren te betrekken. Deze (contextuele) benadering is dan ook de blauwdruk van mijn aanpak als hulpverlener. Om snel inzicht te krijgen in bepaalde (gezins-) situaties of verbanden gebruik ik 'Een Taal Erbij'. Een methode waarbij je (met duplo poppetjes) situatie opstellingen maakt zodat verbanden direct zichtbaar worden.

Naast de verschillende methodieken die ik gebruik, ben ik eerste instantie mens. Mijn benadering is open, toegankelijk en zonder oordeel. Ik wil dat iedereen in mijn praktijk de veiligheid voelt om zich in alle vrijheid te kunnen ontwikkelen.

Ervaring & Opleidingen

Inmiddels heb ik alweer 25 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening. Om 'up to date' te blijven in mijn vak, heb ik veel opleidingen en trainingen gevolgd. Hieronder een greep uit de belangrijkste daarvan; opleiding maatschappelijk werk, (HBO) IAG opleiding (intensieve ambulante gezinsbehandeling). Opleiding voor Een Taal Erbij, contextueel werken met Een Taal Erbij. Opleiding voor positieve intervisie en opleiding tot intervisor. Opleiding tot groepstrainer agressieregulatie (omgaan met boosheid), Okee training, (ouder kind en echtscheiding) en 'Drie huizenmodel' training (kinderen en jongeren betrekken bij hun situatie). Daarnaast ben ik in bezit van het certificaat meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ik ben geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorgwerkers ( SKJ ), en werk volgens de richtlijnen Jeugdzorg.  Daarnaast ben ik lid van de BPSW, een beroepsvereniging voor professionals in social work. Dat betekent ook dat ik mij moet / wil houden aan de beroepscode voor jeugdzorgwerkers.